Nové expozície

Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore chce byť v prvom rade múzeom, miestom, ktoré si kladie za cieľ priblížiť bohatú minulosť kláštora a jeho okolia pre svojich návštevníkov. V rámci projektu pripravovaná hlavná expozícia Dejiny Červeného Kláštora pútavým a hravým spôsobom s použitím najmodernejších múzejných technológií prerozpráva príbeh vzniku kláštora, priblíži významných členov oboch mníšskych rádov, ktorí tu pôsobili, ako aj hlavných dejinných zlomov, ktorými si prešlo toto magické miesto. Na túto expozíciu nadviaže niekoľko stanovíšť, ktoré v skratke priblížia aj iné Mníšske rády na Slovensku. Kamalduli a kartuziáni, dva mníšske rády, ktoré sa zaslúžili o vznik tohto významného kláštorného areálu na pomedzí Poľska a Slovenska totiž neboli  na našom území samé, čo prinášali a udržiavali vieru a vzdelanie, zabezpečovali starostlivosť o najslabších a najzraniteľnejších, či remeselné a iné zručnosti. Okrem týchto dvoch rádov Vám predstavíme aj ďalšie významné mníšske rády, ktoré tu po stáročia pôsobili.

Časová os

 • Začiatok prác.

  Keďže pripraviť dobrú a modernú expozíciu trvá dlho, začali sme hneď po schválení projektu. Najdôležitejší je výber dobrých spolupracovníkov.

 • Nástup pandémie.

  Ako sme sa rozbehli, tak sme sa aj zastavili – nie však na príprave expozície. Aj v čase práce z domu sme riešili, kto bude v tíme a ako by mala hlavná expozícia vyzerať.

 • Partneri hlavnej expozície.

  Cez leto sme absolvovali sériu stretnutí s Múzeom hrad Stará Ľubovňa, Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi a na jeseň s Východoslovenským múzeom v Košiciach. Všade sme sa dohodli a zmluvy o spolupráci sa už podpisujú.

 • Autori libreta a scenára.

  Našimi autormi libreta a scenára expozície budú pán Peter Glos (textové a obrazové podklady pre hlavný interaktívny exponát) a pán historik Miroslav Števík (expozícia Dejiny kláštora)

 • Podklady pre interaktívny exponát dodané.

  Pán Peter Glos naplnil obsah dohody o vykonaní práce a dodal podrobné podklady pre interaktívny exponát, ktorý by mal pútavou formou dokumentovať stavebno-architektonický vývoj kláštora.

 • Libreto expozície spripomienkované a schválené.

  Historik Miroslav Števík dodal finálnu verziu libreta novej expozície. Môže začať pracovať na scenári expozície.

 • Scenár expozície - 1. verzia hotová.

  Začali sme pripomienkovať prvú verziu scenára expozície, ktorý nám poslal historik M. Števík, pracovník múzea Spiša v Spišskej n. Vsi. Už čoskoro sa stretneme priamo na mieste a začneme pracovať na výtvarno-priestorovom riešení.

 • Scenár expozície - verzia pre výtvarno-priestorové riešenie dokončená.

  V piatok 7 mája sme spolu s autorom scenára upravili podobu, ktorá bude súčasťou spracovania do podoby výtvarno-priestorového riešenia. Prebehla aj malá súťaž na „jednotný vizuálny štýl“, ktorý určuje základné dizajnové parametre všetkých výstupov projektu.

 • Hľadáme dodávateľa výtvarno-priestorového riešenia novej expozície.

  Dnes sme oslovili 5-tich architektov,  či firiem, ktoré sa zaoberajú navrhovaním múzejných expozícií (zároveň sme  na našej stránke pamiatky.sk zverejnili výzvu), aby nám na základe podkladov spravili výtvarno-priestorové riešenie novej múzejnej expozície a navrhli cenu za potrebnú projektovú dokumentáciu. Veríme, že bude z čoho vyberať!

 • Výber dodávateľa projektu expozície zrušený.

  Bohužiaľ, žiaden zo zaslaných návrhov (4 nám prišli), nesplnil požiadavky uvedené vo výzve. Návrhy dizajnu novej expozície boli parádne, no ďalšie požiadavky na jej presnejší popis a technické špecifikácie boli nedostatočné. Súťaž sme preto museli zrušiť – už o týždeň vyhlasujeme nové kolo.

 • Máme víťaza výtvarno-priestorového riešenia a projektu expozície!

  Máme víťaza našej súťaže návrhov na výtvarno-priestorové riešenia a projektovej dokumentácie novej expozície v múzeu Červený kláštor. Je ním bratislavské architektonické štúdio: Absurd Studio s. r. o. Pán architekt Ivan Kulifaj pripravil návrh, ktorý najviac zaujal našu 5-člennú hodnotiacu komisiu. Teraz podpíšeme zmluvu a práce na projekcii sa môžu začať.

 • MIRRI schválilo verejné obstarávanie na realizátora expozície.

  Dnes sme dostali oznámenie o výsledku administratívnej kontroly VO, pomocou ktorej sa overoval postup výberu dodávateľa novej múzejnej expozície. Všetko je v poriadku a môžeme pristúpiť ku podpisu zmluvy so spoločnosťou Ústav technológií a inovácií. Tešíme sa na spoluprácu.

 • I. Etapa realizácie expozície ukončená!

  Takmer 6 týždňov sme spoločne s D. Mĺčúchovou, K. Krivosudskou a L. Illesovou riešili podrobnosti podôb všetkých animácií, videomapingu a interaktivity navrhnutých častí novej múzejnej expozície. Konečne je hotovo a posúvame sa ďalej.

 • Začala sa inštalácia expozície na mieste.

  Výstavný fundus je hotový a môže sa začať inštalovať na mieste. Ako to vyzerá, si môžete pozrieť vo videu.

 • Expozícia je nainštalovaná!

  Ďalšia aktivita projektu je naplnená. Nová múzejná expozícia je hotová a od soboty 15 júla 2023 je prístupná návštevníkom. Začína sa dvojmesačné skúšobné obdobie, v ktorom budeme vychytávať „muchy“. Toto množstvo originálnych interaktívnych objektov vytvorených na mieru si vyžaduje skúšku v ostrej prevádzke, aby sme vedeli, či je všetko v poriadku, dobre vymyslené a dobre skonštruované. To, ako to vyzerá, si môžete pozrieť tu: expozícia