Otvorenie sezóny Pieniny 2023!

CYPRIAN, n.o. Červený Kláštor, prevádzkovateľ NKP Kláštor kartuziánov, pozýva na Otvorenie letnej turistickej sezóny Pieniny 2023, ktoré sa uskutoční v sobotu 22. apríla.
Stalo sa už tradíciou, že otvorenie sezóny sa odohráva v priestoroch kláštora so zaujímavým a pre návštevníkov atraktívnym programom a nebude tomu inak ani v tomto roku. V Krčme pod lipami sa môžete občerstviť miestnymi špecialitami či výnimočným pivom Romuald.
Pre tohoročnú turistickú sezónu bude pre návštevníkov pripravená atraktívna ponuka v rámci Múzea Červený Kláštor. Pamiatkový úrad SR v spolupráci s CYPRIAN, n. o. finalizuje realizáciu novej múzejnej expozície, kláštorného pivovaru, medovinárne, Cypriánovej manufaktúry a ďalších súčastí projektu „Červený kláštor – znovuzrodený“.
Sprístupňovanie týchto a ďalších zaujímavostí a atraktivít začne otvorením novej múzejnej expozície koncom mesiaca máj. O tomto, ako aj o sprístupňovaní ďalších súčastí projektu obnovy kláštora, budeme včas informovať.
Tešíme sa na vás!