Nová Euro Souvenir bankovka Legenda o lietajúcom Cypriánovi v predaji od 4. 6. 2021!

Podmienky predaja:
Čísla 1 – 100 / 1 ks na osobu
Čísla 101 – 1000 / max. 5 ks. na osobu
Čísla od 1001 / neobmedzene
Ročníkové čísla 1940 – 2021 / max. 1 ks na osobu s možnosťou výberu
Anniversary / max. 7 ks. na osobu
Predaj bankovky začína 4. 6. 2021 o 8,00 hod. v predajni suvenírov v areáli kartuziánskeho kláštora.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Duchovné aktivity pátra Rafaela

Už po desiatykrát privítame v kartuziánskom kláštore pátra Rafaela, ktorý návštevníkom priblíži duchovný pohľad na život mníchov. Jeho návšteva je spojená s viacerými zaujímavými aktivitami, ktoré si pre vás pripravil a na ktorých vás radi privítame…