Tu môžete sledovať pokrok projektu podľa jeho najdôležitejších aktivít. Rozkliknite názov aktivity pod lietajúcim mníchom Cypriánom a ukáže sa vám časová os dokumentujúca napredovanie v rámci aktivity.

Hoci nás pandémia zbrzdila, snažíme sa zmeškané dohnať. Buďte pri tom s nami.

Nové expozície

 • Začiatok prác.

  Keďže pripraviť dobrú, modernú expozíciu trvá dlho, začali sme hneď po schválení projektu. Najdôležitejšie je vybrať si dobrých spolupracovníkov.

 • Nástup pandémie.

  Ako sme sa rozbehli tak sme sa aj zastavili – nie však na príprave expozície. Aj v čase práce z domu sme riešili kto bude v tíme a ako by mala hlavná expozícia vyzerať.

 • Partneri hlavnej expozície.

  Cez leto sme absolvovali sériu stretnutí s Múzeom hrad Stará Ľubovňa, Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi a na jeseň s Východoslovenským múzeom v Košiciach. Všade sme sa dohodli a zmluvy o spolupráci sa už podpisujú.

 • Autori libreta a scenára.

  Našimi autormi libreta a scenára expozície budú pán Peter Glos (textové a obrazové podklady pre hlavný interaktívny exponát) a pán historik Miroslav Števík (expozícia Dejiny kláštora)

 • Podklady pre interaktívny exponát dodané.

  Pán Peter Glos naplnil obsah dohody o vykonaní práce a dodal podrobné podklady pre interaktívny exponát, ktorý by mal pútavou formou dokumentovať stavebno-architektonický vývoj kláštora.

 • Libreto expozície spripomienkované a schválené.

  Historik Miroslav Števík dodal finálnu verziu libreta novej expozície. Môže začať pracovať na scenári expozície.

 • Scenár expozície - 1. verzia hotová.

  Začali sme pripomienkovať prvú verziu scenára expozície, ktorý nám poslal historik M. Števík, pracovník múzea Spiša v Spišskej n. Vsi. Už čoskoro sa stretneme priamo na mieste a začneme pracovať na výtvarno-priestorovom riešení.

 • Scenár expozície - verzia pre výtvarno-priestorové riešenie dokončená.

  V piatok 7 mája sme spolu s autorom scenára upravili do podoby, ktorá bude súčasťou spracovania do podoby výtvarno-priestorového riešenia. Prebehla aj malá súťaž na „jednotný vizuálny štýl“, ktorý určuje základné dizajnové parametre všetkých výstupov projektu.

 • Hľadáme dodávateľa výtvarno-priestorového riešenia novej expozície.

  Dnes sme oslovili 5 architektov  či firiem, ktoré sa zaoberajú navrhovaním múzejných expozícií (a zároveň na našej stránke pamiatky.sk zverejnili výzvu), aby nám na základe podkladov spravili výtvarno-priestorové riešenie novej múzejnej expozície a navrhli cenu za potrebnú projektovú dokumentáciu. Veríme, že bude z čoho vyberať!

Pivovar

 • Pôvodný stav - prízemie E

  Takto vyzeralo prízemie objektu E koncom roka 2019. Tu bude pivovar a fermentáreň medoviny.

   

 • Začali sme hneď začiatkom roka 2020.

  Odstránilo sa všetko – podlahy, siete, kachlice, omietky…

 • Výstava na druhom nádvorí.

  Po znovuotvorení múzea po skončení protipandemických opatrení sme spravili malú výstavu na druhom nádvorí o tom ako bude vyzerať nový pivovar.

Kláštorná škola

 • Pôvodný stav - "spoločenská miestnosť".

  Najväčšia miestnosť pôvodnej školy v prírode – jedáleň a „tančiareň“. Niekoľko generácií bratislavských detí a mládeže tu malo svoje prvé diskotéky…

 • Pripravené na obnovu.

  Nové inžinierske siete, omietky a podlahy: priestor pre aktivity kláštornej školy a Cypriánovej manufaktúry. Zatiaľ to tak nevyzerá ale od roku 2023 sa tu budú doškoľovať pamiatkári & mať tvorivé dielne návštevníci aby si sami spravili výrobky z liečivých byliniek.

Cypriánova lekáreň

 • Pôvodný stav - bývalá kuchyňa školy v prírode.

  Tu sme začali už v máji minulého roka búracími prácami. V „kuchyni“ čo pripravujeme sa budú variť iné jedlá…

 • Búranie stropu

  Nezačali sme od podlahy ale od stropu…a pokračovali vzduchotechnikou. A vyvážaním odpadu.

 • Odkachličkovávanie.

  Na jeseň, po letnej sezóne sa pokračovalo v odstraňovaní kachlíc zo stien.

 • Vyčistené.

  V júli 2020 sme celý priestor 1. poschodia objektu E vyčistili – teraz môže prísť vysúťažená firma a začať obnovu.

 • Úprava bylinkových záhradok.

  Jar už konečne dorazila aj do Červeného Kláštora a tak sme mohli začať s plánovanou  úpravou a rozšírením bylinkových záhradok v rámci ruín mníšskych domčekov. Nová pôda špeciálne pripravená a upravená pre bylinky rozšíri plochu na pestovanie o niekoľko árov.

Digitálna detoxikácia

 • Pôvodný stav - izby frátrov

  Chodba ku piatim izbám frátrov bude pekne obnovená a repasovaná v dizajne obnovy zo 60-tych rokov. Zárubne, dvere, kryty radiátorov a podobne pietne uchováme tak, ako ich navrhli dizajnéri spred polstoročia.

 • Začiatok búrania priečok a odstraňovania kúrenia.

  Izby budú úplne prebudované – dostanú iné usporiadanie.

 • Zárubne odstránené, priečky vybúrané.

  Začiatkom jesene 2020 sa nachystali na výmenu inžinierskych sietí a stavebné úpravy priestory budúcich „izieb frátrov“ ako aj priľahlé priestory – knižnice, krbovej miestnosti či veľkej zasadačky. V týchto spoločných priestoroch sa bude predovšetkým repasovať a opravovať pôvodný dizajn zo 60tych rokov.

Nórski partneri

 • Pôvodne plánované 1 stretnutie s nórskymi partnermi.

  Začiatkom mája mali podľa pôvodnej dohody prísť na Slovensko naši nórsky partneri na prvé stretnutie. Rozhodli sme sa stretnutie preložiť na jeseň – na posledné septembrové a prvé októbrové dni.

 • Snaha o realizáciu 1. spoločného stretnutia.

  Začiatkom septembra sme sa opäť kontaktovali s našimi nórskymi partnermi. Rozobrali sme možnosti ako by sme ich dopravili na stretnutie v Červenom Kláštore – cez Krakow alebo Viedeň. Vláda Nórskeho kráľovstva v tomto čase odporúča svojim občanom cestovať do zahraničia iba v najnevyhnutejších prípadoch. Preto sme sa rozhodli, aj vzhľadom na vyhliadku pandemickej situácie o mesiac , stretnutie preložiť až na obdobie, kedy bude k dispozícií vakcína. Skúsime sa však spojiť prostredníctvom videokonferencie a to pri príležitosti spustenia nového webu múzea.

 • Videokonferencia s partnermi.

  Prebehla videokonferencia s našimi projektovými partnermi. Dohodli sme si rámec a frekvenciu stretnutí v takejto podobe. Veľmi veríme, že na jeseň by sme sa mohli v Červenom Kláštore stretnúť aj osobne. Dovtedy rozpracujeme spoločné dielo: súbor argumentov pre advokáciu kultúrneho dedičstva.