Tu môžete sledovať pokrok projektu podľa jeho najdôležitejších aktivít. Rozkliknite názov aktivity pod lietajúcim mníchom Cypriánom a ukáže sa vám časová os dokumentujúca napredovanie v rámci aktivity.

Hoci nás pandémia zbrzdila, snažíme sa zmeškané dohnať. Buďte pri tom s nami.

Študijná cesta zástupcov Pamiatkového úradu SR s partnerskými inštitúciami Norsk Kulturvarv a National Trust of Norway objektov kláštorov a iných lokalít kultúrneho dedičstva vo Veľkej Británii.

Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Cyprián n. o. spolu s  nórskymi partnerskými inštitúciami Norsk Kulturvarv a National Trust of Norway získal koncom augusta 2023 prostriedky na študijnú cestu do  Veľkej Británie z bilaterálnej iniciatívy v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovanej z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014 – 2021.

Cesta nadväzuje na projekt „Červený kláštor – Znovuzrodený“, tiež financovaného zo zdrojov EHP a Nórska,  ktorého hlavným cieľom je obnovenie významnej národnej kultúrnej pamiatky kláštorného komplexu v Červenom Kláštore a opätovné oživenie jeho vybraných pôvodných funkcií a aktivít, ktoré by generovali ako záujem návštevníkov tak i ďalšie príjmy potrebné pre jeho udržateľnosť a obnovu. Jeho implementácia prebieha od začiatku roku 2020 a je aj rámcom pre rôzne aktivity realizované s nórskymi partnermi. Naše spoločné stretnutia vyústili okrem iného aj do poznania, že pre udržateľnosť lokalít kultúrneho dedičstva je nevyhnutné nielen vytvoriť a prevádzkovať dostatočne atraktívny obsah – ponuku aktivít (výroba piva, medoviny, výrobkov z liečivých bylín, ubytovanie v mníšskych izbách, aktivity pre rodiny a školské skupiny v Kláštornej škole…) ale mať aj nástroje na ich marketing a celkovo kvalitne zorganizovaný spôsoby práce s návštevníkom. Diskusia s partnermi identifikovala podobné výzvy aj v Nórsku. Zároveň sme skonštatovali, že príklady dlhoročnej praxe, ktoré sú hodné nasledovania v tejto oblasti nájdeme predovšetkým vo Veľkej Británii.

Dôvodom uskutočnenia študijnej cesty je teda potreba získania a adaptácie praktických skúsenosti v oblasti kultúrneho manažmentu, ako aj schopnosti vytvárať a propagovať miestne a jedinečné produkty spojené so udržateľne spravovanými lokalitami kultúrneho dedičstva.

 

Plánovaná študijná cesta je určená pre skupinu 8 odborníkov, ktorí zastupujú spomínané inštitúcie oboch krajín, a na základe našej niekoľko mesačnej komunikácie s pracovníkmi vybraných kláštorných objektov a múzeí sa nám podarilo v termíne od 25. 9. do 2. 10. 2023 zorganizovať stretnutia v miestach ich pôsobeniach.

 

Veríme, že nám cesta poskytne cenné poznatky, ktoré pomôžu projektu „Červený Kláštor – Znovuzrodený“ dosiahnuť jeho ciele a ešte viac posilniť kultúrne a historické hodnoty kláštora. Budeme sa snažiť využiť oboznámenie sa s praxou overenými postupmi inštitúcií v oblasti práce s verejnosťou a marketingu podujatí, špecifických výrobkov, či ostatných kultúrnych tovarov a služieb vo Veľkej Británii a priniesť ich na Slovensko a tiež aj do inštitúcií zaoberajúcich sa kultúrnym dedičstvom v Nórsku.

 

Hlavné ciele študijnej cesty sú:

 1. Inšpirácia: Získať inšpiráciu a konkrétne osvedčené postupy, ktoré pomôžu efektívnejšie obnoviť a spravovať kláštorný komplex v obci Červený Kláštor na Slovensku. Nadobudnúť širší skúsenostný rámec s prezentáciou a odbytom vlastných produktov (vytváraných inštitúciou) a tiež špecifických postupov pri uchovávaní historického a kultúrneho dedičstva.
 2. Skúsenosti: Ďalším cieľom je získanie skúseností v oblasti produkcií a odbytu lokálnych produktov – vytváraných ľuďmi z blízkej komunity a ponúkaných v danej lokalite kultúrneho dedičstva, ktorá je cieľovou destináciou cestovného ruchu. Výnosy z tejto činnosti prispievajú nielen k udržateľnosti pamiatok ale aj poznateľnosti lokálnych tradícií a špecifík.
 3. Spolupráca: Táto cesta je tiež príležitosťou na upevnenie medzinárodných vzťahov a spolupráce medzi inštitúciami z Nórska, Slovenska a Veľkej Británie v oblasti kultúrneho dedičstva. Cieľom je vytvoriť platformu pre zdieľanie osvedčených postupov, ktoré by mohli byť aplikované vo všetkých týchto krajinách na obohatenie ich práce v oblasti kultúrneho dedičstva.

Nové expozície

 • Začiatok prác.

  Keďže pripraviť dobrú, modernú expozíciu trvá dlho, začali sme hneď po schválení projektu. Najdôležitejšie je vybrať si dobrých spolupracovníkov.

 • Nástup pandémie.

  Ako sme sa rozbehli tak sme sa aj zastavili – nie však na príprave expozície. Aj v čase práce z domu sme riešili kto bude v tíme a ako by mala hlavná expozícia vyzerať.

 • Partneri hlavnej expozície.

  Cez leto sme absolvovali sériu stretnutí s Múzeom hrad Stará Ľubovňa, Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi a na jeseň s Východoslovenským múzeom v Košiciach. Všade sme sa dohodli a zmluvy o spolupráci sa už podpisujú.

 • Autori libreta a scenára.

  Našimi autormi libreta a scenára expozície budú pán Peter Glos (textové a obrazové podklady pre hlavný interaktívny exponát) a pán historik Miroslav Števík (expozícia Dejiny kláštora)

 • Podklady pre interaktívny exponát dodané.

  Pán Peter Glos naplnil obsah dohody o vykonaní práce a dodal podrobné podklady pre interaktívny exponát, ktorý by mal pútavou formou dokumentovať stavebno-architektonický vývoj kláštora.

 • Libreto expozície spripomienkované a schválené.

  Historik Miroslav Števík dodal finálnu verziu libreta novej expozície. Môže začať pracovať na scenári expozície.

 • Scenár expozície - 1. verzia hotová.

  Začali sme pripomienkovať prvú verziu scenára expozície, ktorý nám poslal historik M. Števík, pracovník múzea Spiša v Spišskej n. Vsi. Už čoskoro sa stretneme priamo na mieste a začneme pracovať na výtvarno-priestorovom riešení.

 • Scenár expozície - verzia pre výtvarno-priestorové riešenie dokončená.

  V piatok 7 mája sme spolu s autorom scenára upravili do podoby, ktorá bude súčasťou spracovania do podoby výtvarno-priestorového riešenia. Prebehla aj malá súťaž na „jednotný vizuálny štýl“, ktorý určuje základné dizajnové parametre všetkých výstupov projektu.

 • Hľadáme dodávateľa výtvarno-priestorového riešenia novej expozície.

  Dnes sme oslovili 5 architektov  či firiem, ktoré sa zaoberajú navrhovaním múzejných expozícií (a zároveň na našej stránke pamiatky.sk zverejnili výzvu), aby nám na základe podkladov spravili výtvarno-priestorové riešenie novej múzejnej expozície a navrhli cenu za potrebnú projektovú dokumentáciu. Veríme, že bude z čoho vyberať!

 • Výber dodávateľa projektu expozície zrušený.

  Bohužiaľ, žiaden zo zaslaných návrhov (4 nám prišli), nesplnil požiadavky uvedené vo výzve. Návrhy dizajnu novej expozície boli parádne ale ďalšie požiadavky na jej presnejší popis a technické špecifikácie boli nedostatočné. Súťaž sme preto musieli zrušiť – už o týždeň vyhlasujeme nové kolo.

 • Máme víťaza výtvarno-priestorového riešenia a projektu expozície!

  Máme víťaza našej súťaže návrhov na výtvarno-priestorové riešenie a projektovej dokumentácie novej expozície v múzeu Červený kláštor. Je ním bratislavské architektonické štúdio: Absurd Studio s. r. o. Pán architekt Ivan Kulifajpripravil návrh, ktorý najviac zaujal našu 5člennú hodnotiacu komisiu. Teraz podíšeme zmluvu a práce na projekcii sa mžu začať.

Pivovar

 • Pôvodný stav - prízemie E

  Takto vyzeralo prízemie objektu E koncom roka 2019. Tu bude pivovar a fermentáreň medoviny.

   

 • Začali sme hneď začiatkom roka 2020.

  Odstránilo sa všetko – podlahy, siete, kachlice, omietky…

 • Výstava na druhom nádvorí.

  Po znovuotvorení múzea po skončení protipandemických opatrení sme spravili malú výstavu na druhom nádvorí o tom ako bude vyzerať nový pivovar.

Kláštorná škola

 • Pôvodný stav - "spoločenská miestnosť".

  Najväčšia miestnosť pôvodnej školy v prírode – jedáleň a „tančiareň“. Niekoľko generácií bratislavských detí a mládeže tu malo svoje prvé diskotéky…

 • Pripravené na obnovu.

  Nové inžinierske siete, omietky a podlahy: priestor pre aktivity kláštornej školy a Cypriánovej manufaktúry. Zatiaľ to tak nevyzerá ale od roku 2023 sa tu budú doškoľovať pamiatkári & mať tvorivé dielne návštevníci aby si sami spravili výrobky z liečivých byliniek.

Cypriánova lekáreň

 • Pôvodný stav - bývalá kuchyňa školy v prírode.

  Tu sme začali už v máji minulého roka búracími prácami. V „kuchyni“ čo pripravujeme sa budú variť iné jedlá…

 • Búranie stropu

  Nezačali sme od podlahy ale od stropu…a pokračovali vzduchotechnikou. A vyvážaním odpadu.

 • Odkachličkovávanie.

  Na jeseň, po letnej sezóne sa pokračovalo v odstraňovaní kachlíc zo stien.

 • Vyčistené.

  V júli 2020 sme celý priestor 1. poschodia objektu E vyčistili – teraz môže prísť vysúťažená firma a začať obnovu.

 • Úprava bylinkových záhradok.

  Jar už konečne dorazila aj do Červeného Kláštora a tak sme mohli začať s plánovanou  úpravou a rozšírením bylinkových záhradok v rámci ruín mníšskych domčekov. Nová pôda špeciálne pripravená a upravená pre bylinky rozšíri plochu na pestovanie o niekoľko árov.

Digitálna detoxikácia

 • Pôvodný stav - izby frátrov

  Chodba ku piatim izbám frátrov bude pekne obnovená a repasovaná v dizajne obnovy zo 60-tych rokov. Zárubne, dvere, kryty radiátorov a podobne pietne uchováme tak, ako ich navrhli dizajnéri spred polstoročia.

 • Začiatok búrania priečok a odstraňovania kúrenia.

  Izby budú úplne prebudované – dostanú iné usporiadanie.

 • Zárubne odstránené, priečky vybúrané.

  Začiatkom jesene 2020 sa nachystali na výmenu inžinierskych sietí a stavebné úpravy priestory budúcich „izieb frátrov“ ako aj priľahlé priestory – knižnice, krbovej miestnosti či veľkej zasadačky. V týchto spoločných priestoroch sa bude predovšetkým repasovať a opravovať pôvodný dizajn zo 60tych rokov.

Nórski partneri

 • Pôvodne plánované 1 stretnutie s nórskymi partnermi.

  Začiatkom mája mali podľa pôvodnej dohody prísť na Slovensko naši nórsky partneri na prvé stretnutie. Rozhodli sme sa stretnutie preložiť na jeseň – na posledné septembrové a prvé októbrové dni.

 • Snaha o realizáciu 1. spoločného stretnutia.

  Začiatkom septembra sme sa opäť kontaktovali s našimi nórskymi partnermi. Rozobrali sme možnosti ako by sme ich dopravili na stretnutie v Červenom Kláštore – cez Krakow alebo Viedeň. Vláda Nórskeho kráľovstva v tomto čase odporúča svojim občanom cestovať do zahraničia iba v najnevyhnutejších prípadoch. Preto sme sa rozhodli, aj vzhľadom na vyhliadku pandemickej situácie o mesiac , stretnutie preložiť až na obdobie, kedy bude k dispozícií vakcína. Skúsime sa však spojiť prostredníctvom videokonferencie a to pri príležitosti spustenia nového webu múzea.

 • Videokonferencia s partnermi.

  Prebehla videokonferencia s našimi projektovými partnermi. Dohodli sme si rámec a frekvenciu stretnutí v takejto podobe. Veľmi veríme, že na jeseň by sme sa mohli v Červenom Kláštore stretnúť aj osobne. Dovtedy rozpracujeme spoločné dielo: súbor argumentov pre advokáciu kultúrneho dedičstva.

 • Ďalšie videostretnutie s Nórskymi partnermi.

  Opäť sme sa spojili s našimi partnermi a hovorili sme spolu o pokroku na projekte, ktorý sa odohral za ostatné mesiace: nový dizajn manulá, informačný systém pre bylinkové záhrady, o tom, že sa reálne začalo pracovať na obnove budov kláštora E & F, ako aj o procese výberu dizajnu novej expozície. Boli dohodnuté nové termíny našich spoločných stretnutí v reálnom svete – znížli sme ich na 3.

 • Predvianočné stretnutie cez Zoom s partnermi

  3 dni pred Vianocami sme sa spojili aby sme si zapriali pekné sviatky a uprasnili dátum prvej návštevy Erika, Randi, Johana a Mereth na Slovensku. Zdá sa, že ak nám to opäť vírus nepokazí, mohli by sme sa vidieť 9. mája 2022 v Červenom Kláštore!