Tu môžete sledovať pokrok projektu podľa jeho najdôležitejších aktivít. Rozkliknite názov aktivity pod lietajúcim mníchom Cypriánom a ukáže sa vám časová os dokumentujúca napredovanie v rámci aktivity.

Hoci nás pandémia zbrzdila, snažíme sa zmeškané dohnať. Buďte pri tom s nami.

Študijná cesta zástupcov Pamiatkového úradu SR s partnerskými inštitúciami Norsk Kulturvarv a National Trust of Norway objektov kláštorov a iných lokalít kultúrneho dedičstva vo Veľkej Británii.

Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Cyprián n. o. spolu s  nórskymi partnerskými inštitúciami Norsk Kulturvarv a National Trust of Norway získal koncom augusta 2023 prostriedky na študijnú cestu do  Veľkej Británie z bilaterálnej iniciatívy v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovanej z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014 – 2021.

Cesta nadväzuje na projekt „Červený kláštor – Znovuzrodený“, tiež financovaného zo zdrojov EHP a Nórska,  ktorého hlavným cieľom je obnovenie významnej národnej kultúrnej pamiatky kláštorného komplexu v Červenom Kláštore a opätovné oživenie jeho vybraných pôvodných funkcií a aktivít, ktoré by generovali ako záujem návštevníkov tak i ďalšie príjmy potrebné pre jeho udržateľnosť a obnovu. Jeho implementácia prebieha od začiatku roku 2020 a je aj rámcom pre rôzne aktivity realizované s nórskymi partnermi. Naše spoločné stretnutia vyústili okrem iného aj do poznania, že pre udržateľnosť lokalít kultúrneho dedičstva je nevyhnutné nielen vytvoriť a prevádzkovať dostatočne atraktívny obsah – ponuku aktivít (výroba piva, medoviny, výrobkov z liečivých bylín, ubytovanie v mníšskych izbách, aktivity pre rodiny a školské skupiny v Kláštornej škole…) ale mať aj nástroje na ich marketing a celkovo kvalitne zorganizovaný spôsoby práce s návštevníkom. Diskusia s partnermi identifikovala podobné výzvy aj v Nórsku. Zároveň sme skonštatovali, že príklady dlhoročnej praxe, ktoré sú hodné nasledovania v tejto oblasti nájdeme predovšetkým vo Veľkej Británii.

Dôvodom uskutočnenia študijnej cesty je teda potreba získania a adaptácie praktických skúsenosti v oblasti kultúrneho manažmentu, ako aj schopnosti vytvárať a propagovať miestne a jedinečné produkty spojené so udržateľne spravovanými lokalitami kultúrneho dedičstva.

 

Plánovaná študijná cesta je určená pre skupinu 8 odborníkov, ktorí zastupujú spomínané inštitúcie oboch krajín, a na základe našej niekoľko mesačnej komunikácie s pracovníkmi vybraných kláštorných objektov a múzeí sa nám podarilo v termíne od 25. 9. do 2. 10. 2023 zorganizovať stretnutia v miestach ich pôsobeniach.

 

Veríme, že nám cesta poskytne cenné poznatky, ktoré pomôžu projektu „Červený Kláštor – Znovuzrodený“ dosiahnuť jeho ciele a ešte viac posilniť kultúrne a historické hodnoty kláštora. Budeme sa snažiť využiť oboznámenie sa s praxou overenými postupmi inštitúcií v oblasti práce s verejnosťou a marketingu podujatí, špecifických výrobkov, či ostatných kultúrnych tovarov a služieb vo Veľkej Británii a priniesť ich na Slovensko a tiež aj do inštitúcií zaoberajúcich sa kultúrnym dedičstvom v Nórsku.

 

Hlavné ciele študijnej cesty sú:

 1. Inšpirácia: Získať inšpiráciu a konkrétne osvedčené postupy, ktoré pomôžu efektívnejšie obnoviť a spravovať kláštorný komplex v obci Červený Kláštor na Slovensku. Nadobudnúť širší skúsenostný rámec s prezentáciou a odbytom vlastných produktov (vytváraných inštitúciou) a tiež špecifických postupov pri uchovávaní historického a kultúrneho dedičstva.
 2. Skúsenosti: Ďalším cieľom je získanie skúseností v oblasti produkcií a odbytu lokálnych produktov – vytváraných ľuďmi z blízkej komunity a ponúkaných v danej lokalite kultúrneho dedičstva, ktorá je cieľovou destináciou cestovného ruchu. Výnosy z tejto činnosti prispievajú nielen k udržateľnosti pamiatok ale aj poznateľnosti lokálnych tradícií a špecifík.
 3. Spolupráca: Táto cesta je tiež príležitosťou na upevnenie medzinárodných vzťahov a spolupráce medzi inštitúciami z Nórska, Slovenska a Veľkej Británie v oblasti kultúrneho dedičstva. Cieľom je vytvoriť platformu pre zdieľanie osvedčených postupov, ktoré by mohli byť aplikované vo všetkých týchto krajinách na obohatenie ich práce v oblasti kultúrneho dedičstva.

Nová expozícia

 • Začiatok prác.

  Keďže pripraviť dobrú a modernú expozíciu trvá dlho, začali sme hneď po schválení projektu. Najdôležitejší je výber dobrých spolupracovníkov.

 • Nástup pandémie.

  Ako sme sa rozbehli, tak sme sa aj zastavili – nie však na príprave expozície. Aj v čase práce z domu sme riešili, kto bude v tíme a ako by mala hlavná expozícia vyzerať.

 • Partneri hlavnej expozície.

  Cez leto sme absolvovali sériu stretnutí s Múzeom hrad Stará Ľubovňa, Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi a na jeseň s Východoslovenským múzeom v Košiciach. Všade sme sa dohodli a zmluvy o spolupráci sa už podpisujú.

 • Autori libreta a scenára.

  Našimi autormi libreta a scenára expozície budú pán Peter Glos (textové a obrazové podklady pre hlavný interaktívny exponát) a pán historik Miroslav Števík (expozícia Dejiny kláštora)

 • Podklady pre interaktívny exponát dodané.

  Pán Peter Glos naplnil obsah dohody o vykonaní práce a dodal podrobné podklady pre interaktívny exponát, ktorý by mal pútavou formou dokumentovať stavebno-architektonický vývoj kláštora.

 • Libreto expozície spripomienkované a schválené.

  Historik Miroslav Števík dodal finálnu verziu libreta novej expozície. Môže začať pracovať na scenári expozície.

 • Scenár expozície - 1. verzia hotová.

  Začali sme pripomienkovať prvú verziu scenára expozície, ktorý nám poslal historik M. Števík, pracovník múzea Spiša v Spišskej n. Vsi. Už čoskoro sa stretneme priamo na mieste a začneme pracovať na výtvarno-priestorovom riešení.

 • Scenár expozície - verzia pre výtvarno-priestorové riešenie dokončená.

  V piatok 7 mája sme spolu s autorom scenára upravili podobu, ktorá bude súčasťou spracovania do podoby výtvarno-priestorového riešenia. Prebehla aj malá súťaž na „jednotný vizuálny štýl“, ktorý určuje základné dizajnové parametre všetkých výstupov projektu.

 • Hľadáme dodávateľa výtvarno-priestorového riešenia novej expozície.

  Dnes sme oslovili 5-tich architektov,  či firiem, ktoré sa zaoberajú navrhovaním múzejných expozícií (zároveň sme  na našej stránke pamiatky.sk zverejnili výzvu), aby nám na základe podkladov spravili výtvarno-priestorové riešenie novej múzejnej expozície a navrhli cenu za potrebnú projektovú dokumentáciu. Veríme, že bude z čoho vyberať!

 • Výber dodávateľa projektu expozície zrušený.

  Bohužiaľ, žiaden zo zaslaných návrhov (4 nám prišli), nesplnil požiadavky uvedené vo výzve. Návrhy dizajnu novej expozície boli parádne, no ďalšie požiadavky na jej presnejší popis a technické špecifikácie boli nedostatočné. Súťaž sme preto museli zrušiť – už o týždeň vyhlasujeme nové kolo.

 • Máme víťaza výtvarno-priestorového riešenia a projektu expozície!

  Máme víťaza našej súťaže návrhov na výtvarno-priestorové riešenia a projektovej dokumentácie novej expozície v múzeu Červený kláštor. Je ním bratislavské architektonické štúdio: Absurd Studio s. r. o. Pán architekt Ivan Kulifaj pripravil návrh, ktorý najviac zaujal našu 5-člennú hodnotiacu komisiu. Teraz podpíšeme zmluvu a práce na projekcii sa môžu začať.

 • MIRRI schválilo verejné obstarávanie na realizátora expozície.

  Dnes sme dostali oznámenie o výsledku administratívnej kontroly VO, pomocou ktorej sa overoval postup výberu dodávateľa novej múzejnej expozície. Všetko je v poriadku a môžeme pristúpiť ku podpisu zmluvy so spoločnosťou Ústav technológií a inovácií. Tešíme sa na spoluprácu.

 • I. Etapa realizácie expozície ukončená!

  Takmer 6 týždňov sme spoločne s D. Mĺčúchovou, K. Krivosudskou a L. Illesovou riešili podrobnosti podôb všetkých animácií, videomapingu a interaktivity navrhnutých častí novej múzejnej expozície. Konečne je hotovo a posúvame sa ďalej.

 • Začala sa inštalácia expozície na mieste.

  Výstavný fundus je hotový a môže sa začať inštalovať na mieste. Ako to vyzerá, si môžete pozrieť vo videu.

 • Expozícia je nainštalovaná!

  Ďalšia aktivita projektu je naplnená. Nová múzejná expozícia je hotová a od soboty 15 júla 2023 je prístupná návštevníkom. Začína sa dvojmesačné skúšobné obdobie, v ktorom budeme vychytávať „muchy“. Toto množstvo originálnych interaktívnych objektov vytvorených na mieru si vyžaduje skúšku v ostrej prevádzke, aby sme vedeli, či je všetko v poriadku, dobre vymyslené a dobre skonštruované. To, ako to vyzerá, si môžete pozrieť tu: expozícia

   

Pivovar

 • Pôvodný stav - prízemie E

  Takto vyzeralo prízemie objektu E koncom roka 2019. Tu bude pivovar a fermentáreň medoviny.

   

 • Začali sme hneď začiatkom roka 2020.

  Odstránilo sa všetko – podlahy, siete, kachlice, omietky…

 • Výstava na druhom nádvorí.

  Po znovuotvorení múzea a po skončení protipandemických opatrení sme spravili malú výstavu na druhom nádvorí o tom, ako bude vyzerať nový pivovar.

 • Priestory pre pivovar nachystané.

  Obnova interiérov objektu E je hotová. Aj časť prízemia, kde bude náš mikropivovar. Už máme aj predstavu, ako bude vyzerať. Začiatkom roka 2023 vyberieme dodávateľa jeho dizajnu. Ako to bude celé vyzerať – to bude ozajstné prekvapenie!

 • Prvé časti dizajnu pivovaru dodané.

  Už to začína ísť do finále. Prvé technologické celky mikropivovaru aj s novým opláštením sú privezené do priestorov, kde bude prebiehať výroba piva.

 • Všetky časti dizajnu pivovaru dodané.

  Už len stačí správne pozapájať všetky časti technológie a môžeme začať variť prvú skušobnú dávku piva. Začneme tradičným medovým pivom – Romualdom.

 • Dnes ochutávame prvú várku piva z nového pivovaru.

  Uvarili sme takzvaný honey z medovicového medu: vrchne kvasené pivo, nepasterizovanéa nefiltrované s pridaním lesného medu z Pienin a Zamaguria. Po troch týždňoch zrenia je dokonalé!

Kláštorná škola

 • Pôvodný stav - "spoločenská miestnosť".

  Najväčšia miestnosť pôvodnej školy v prírode – jedáleň a „tančiareň“. Niekoľko generácií bratislavských detí a mládeže tu malo svoje prvé diskotéky…

 • Pripravené na obnovu.

  Nové inžinierske siete, omietky a podlahy: priestor pre aktivity kláštornej školy a Cypriánovej manufaktúry. Zatiaľ to tak nevyzerá, ale od roku 2023 sa tu budú doškoľovať pamiatkári & mať tvorivé dielne návštevníci aby si sami spravili výrobky z liečivých byliniek.

 • Multifunkčný priestor v obnove

  Na prvom poschodí objektu E bude multifinkčná miestnosť, v ktorej budeme realizovať všemožné aktivity. Už začína vyzerať…

 • Ešte budeme maľovať a tmeliť podlahy.

  Naši kolegovia z Cyprián n. o. tieto priestory svojpomocne vymaľujú. Potom iby zariadiť prenosným pódiom, stohovateľnými stoličkami a vybaviť zariadeniami na prezentáciu.

Cypriánova manufaktúra

 • Pôvodný stav - bývalá kuchyňa školy v prírode.

  Tu sme začali už v máji minulého roka búracími prácami. V „kuchyni“ čo pripravujeme sa budú variť iné jedlá…

 • Búranie stropu

  Nezačali sme od podlahy ale od stropu…a pokračovali vzduchotechnikou. A vyvážaním odpadu.

 • Odkachličkovávanie.

  Na jeseň, po letnej sezóne, sa pokračovalo v odstraňovaní kachlíc zo stien.

 • Vyčistené.

  V júli 2020 sme celý priestor 1. poschodia objektu E vyčistili – teraz môže prísť vysúťažená firma a začať obnovu.

 • Úprava bylinkových záhradok.

  Jar už konečne dorazila aj do Červeného Kláštora a tak sme mohli začať s plánovanou  úpravou a rozšírením bylinkových záhradok v rámci ruín mníšskych domčekov. Nová pôda špeciálne pripravená a upravená pre bylinky rozšíri plochu na pestovanie o niekoľko árov.

 • Priestory Cypriánovej manufaktúry v obnove.

  Pracuje sa intenzívne – aby sa všetko stihlo včas.

 • Manufaktúra takmer dokončená.

  Ešte vymaľovať a môžeme začať súťažiť technológie do výrobne mastí a tinktúr a čajov a mydiel… z liečivých byliniek.

Digitálna detoxikácia

 • Pôvodný stav - izby frátrov

  Chodba ku piatim izbám frátrov bude pekne obnovená a repasovaná v dizajne obnovy zo 60-tych rokov. Zárubne, dvere, kryty radiátorov a podobne pietne uchováme tak, ako ich navrhli dizajnéri spred polstoročia.

 • Začiatok búrania priečok a odstraňovania kúrenia.

  Izby budú úplne prebudované – dostanú iné usporiadanie.

 • Zárubne odstránené, priečky vybúrané.

  Začiatkom jesene 2020 sa nachystali na výmenu inžinierskych sietí a stavebné úpravy priestory budúcich „izieb frátrov“ ako aj priľahlé priestory – knižnice, krbovej miestnosti či veľkej zasadačky. V týchto spoločných priestoroch sa bude predovšetkým repasovať a opravovať pôvodný dizajn zo 60tych rokov.

 • Mníšske izby opravené.

  Časť projektu, ktorú sme nazvali „Digital detox camp“, teda obnova tej časti objektu F, kde boli pôvodné izby frátrov má hlavnú etapu obnovy za sebou. Už stačí tieto izby zariadiť. Máme istú predstavu ako…

 • Prvá mníška izba zariadená.

  Dodávateľ nábytku do mníšskych izieb a kláštornej školy priviezol prvú várku nábytku. Projektový manažér vyskúšal ako sa spí v takejto izbe. Zatiaľ je zariadená iba jedna ale do konca októbra 2023 už budú všetky nachystané pre návštevníkov relaxačno-ozdravných pobytov v kláštore.

Nórski partneri

 • Pôvodne plánované 1 stretnutie s nórskymi partnermi.

  Začiatkom mája mali podľa pôvodnej dohody prísť na Slovensko naši nórsky partneri na prvé stretnutie. Rozhodli sme sa stretnutie preložiť na jeseň – na posledné septembrové a prvé októbrové dni.

 • Snaha o realizáciu 1. spoločného stretnutia.

  Začiatkom septembra sme sa opäť kontaktovali s našimi nórskymi partnermi. Rozobrali sme možnosti ako by sme ich dopravili na stretnutie v Červenom Kláštore – cez Krakow alebo Viedeň. Vláda Nórskeho kráľovstva v tomto čase odporúča svojim občanom cestovať do zahraničia iba v najnevyhnutejších prípadoch. Preto sme sa rozhodli, aj vzhľadom na vyhliadku pandemickej situácie o mesiac , stretnutie preložiť až na obdobie, kedy bude k dispozícií vakcína. Skúsime sa však spojiť prostredníctvom videokonferencie a to pri príležitosti spustenia nového webu múzea.

 • Videokonferencia s partnermi.

  Prebehla videokonferencia s našimi projektovými partnermi. Dohodli sme si rámec a frekvenciu stretnutí v takejto podobe. Veľmi veríme, že na jeseň by sme sa mohli v Červenom Kláštore stretnúť aj osobne. Dovtedy rozpracujeme spoločné dielo: súbor argumentov pre advokáciu kultúrneho dedičstva.

 • Ďalšie videostretnutie s Nórskymi partnermi.

  Opäť sme sa spojili s našimi partnermi a hovorili sme spolu o pokroku na projekte, ktorý sa odohral za ostatné mesiace: nový dizajn manulá, informačný systém pre bylinkové záhrady, o tom, že sa reálne začalo pracovať na obnove budov kláštora E & F, ako aj o procese výberu dizajnu novej expozície. Boli dohodnuté nové termíny našich spoločných stretnutí v reálnom svete – znížli sme ich na 3.

 • Predvianočné stretnutie cez Zoom s partnermi

  3 dni pred Vianocami sme sa spojili, aby sme si zapriali pekné sviatky a upresnili dátum prvej návštevy Erika, Randi, Johana a Mereth na Slovensku. Zdá sa, že ak nám to opäť vírus nepokazí, mohli by sme sa vidieť 9. mája 2022 v Červenom Kláštore!

 • Priebežná konferencia už za osobnej účasti Nórskych partnerov!

  Od pondelka 5. septembra 2022 tu konečne máme „naživo“ zástupcov našich nórskych partnerov. Johan Sigfred Helberg z National Trust of Norway a Randi Bårtvedt s Erikom Lillebråtenom z Norsk Kuktrarv s nami pobudnú celý týždeň. Hneď na úvod ich v utorok čakala naša Priebežná konferencia ku projektu. Pozvali sme si na ňu všetkých našich lokálnych partnerov projektu, ktorí nám pomáhajú s jednotlivými aktivitami. Spoločne sme kolegom z Nórska predstavili dosiahnutý pokrok v rámci projektu ako aj plány na najbližšie mesiace. Taktiež sa v rámci konferencie predstavili jednotlivé organizácie, podiky a inštitúcie. Konferencia sa potom presunula priamo na miesta realizácie jednotlivých aktivít.

 • Exkurzia s Nórskymi partnermi po pamäťových inštitúciách vseverného Slovenska.

  Nasledujúce 3 dni sme strávili na cestách: navštívili sme výrobne čajov z byliniek v Agro Karpatyv Plavnici, skanzen v Pribyline, Hrad Stará Ľubovňa, artikulárny kostol a lýceum v Kežmarku, Chateau Grand Castle v Liptovskom Hrádku. Chceli sme ukázať rozmanité formy ochraany pamiatok používaním, že je hlavné motto Norsk Kuktrarv. A samozrejme nechýbala ani pravá goralská zábava v kúpeľoch Smerdžonka v Červenom Kláštore.