Kongresová sála

Múzeum ponúka možnosť prenajať si kongresovú sálu s kapacitou 50 osôb na účely seminárov, workshopov, kongresov, porád a iných udalostí.
Kongresová sála je vybavená televízorom, internetovým pripojením a videoprojektorom.
V závislosti od typu akcie je možnosť po vzájomnej dohode zabezpečiť občerstvenie vo forme cateringu.
Cena za poskytnutie priestorov kongresovej sály je individuálna v závislosti od konkrétnych požiadaviek.

 

 

Kostol sv. Antona pustovníka, Kapitulná sieň

Objekt kláštora umožňuje prenajať kostol a kapitulnú sieň na obrad pri uzatváraní manželstva.
Stredoveký priestor kostola sv. Antona pustovníka umocňuje slávnostnú atmosféru cirkevného obradu. Civilnému obradu dodáva punc výnimočnosť kapitulnej siene.
Cena za poskytnutie priestorov kostola alebo kapitulnej siene na účely sobáša je 50 €.

Bližšie informácie ohľadom prenájmu priestorov Vám poskytne pani Marcela Palubová na tel. č. 0904 729 110, marcela.palubova@muzeumcervenyklastor.sk.