Digitálna detoxikácia

Na poschodí konventu (objekt F), vznikne vďaka projektu Červený Kláštor – znovuzrodený priestor pre ozdravný, meditatívny a relaxačný pobyt, veľmi blízky pôvodnému asketickému spôsobu života pátrov – duchovných otcov (digitálna detoxikácia). Päť obnovených a jednoducho zariadených izieb frátrov, bude určených na pobyt zameraný na vnútornú reflexiu a bližšie sebapoznanie najmä v mimosezónnom turistickom období. Kto by chcel zažiť mníšsky život na vlastnej koži v úplnosti, môže tak spraviť pobytom v rámci jednej z týchto izieb, ktorá bude zariadená čo najbližšie životným podmienkam pátrov v 17. storočí s možnosťou podieľať sa na niektorých činnostiach súvisiacich s fungovaním kláštora.

Časová os

  • Pôvodný stav - izby frátrov

    Chodba ku piatim izbám frátrov bude pekne obnovená a repasovaná v dizajne obnovy zo 60-tych rokov. Zárubne, dvere, kryty radiátorov a podobne pietne uchováme tak, ako ich navrhli dizajnéri spred polstoročia.

  • Začiatok búrania priečok a odstraňovania kúrenia.

    Izby budú úplne prebudované – dostanú iné usporiadanie.

  • Zárubne odstránené, priečky vybúrané.

    Začiatkom jesene 2020 sa nachystali na výmenu inžinierskych sietí a stavebné úpravy priestory budúcich „izieb frátrov“ ako aj priľahlé priestory – knižnice, krbovej miestnosti či veľkej zasadačky. V týchto spoločných priestoroch sa bude predovšetkým repasovať a opravovať pôvodný dizajn zo 60tych rokov.