Digitálna detoxikácia

Na poschodí konventu (objekt F), vznikne vďaka projektu Červený Kláštor – znovuzrodený priestor pre ozdravný, meditatívny a relaxačný pobyt, veľmi blízky pôvodnému asketickému spôsobu života pátrov – duchovných otcov (digitálna detoxikácia). Päť obnovených a jednoducho zariadených izieb frátrov, bude určených na pobyt zameraný na vnútornú reflexiu a bližšie sebapoznanie najmä v mimosezónnom turistickom období. Kto by chcel zažiť mníšsky život na vlastnej koži v úplnosti, môže tak spraviť pobytom v rámci jednej z týchto izieb, ktorá bude zariadená čo najbližšie životným podmienkam pátrov v 17. storočí s možnosťou podieľať sa na niektorých činnostiach súvisiacich s fungovaním kláštora.

Časová os

 • Pôvodný stav - izby frátrov

  Chodba ku piatim izbám frátrov bude pekne obnovená a repasovaná v dizajne obnovy zo 60-tych rokov. Zárubne, dvere, kryty radiátorov a podobne pietne uchováme tak, ako ich navrhli dizajnéri spred polstoročia.

 • Začiatok búrania priečok a odstraňovania kúrenia.

  Izby budú úplne prebudované – dostanú iné usporiadanie.

 • Zárubne odstránené, priečky vybúrané.

  Začiatkom jesene 2020 sa nachystali na výmenu inžinierskych sietí a stavebné úpravy priestory budúcich „izieb frátrov“ ako aj priľahlé priestory – knižnice, krbovej miestnosti či veľkej zasadačky. V týchto spoločných priestoroch sa bude predovšetkým repasovať a opravovať pôvodný dizajn zo 60tych rokov.

 • Mníšske izby opravené.

  Časť projektu, ktorú sme nazvali „Digital detox camp“, teda obnova tej časti objektu F, kde boli pôvodné izby frátrov má hlavnú etapu obnovy za sebou. Už stačí tieto izby zariadiť. Máme istú predstavu ako…

 • Prvá mníška izba zariadená.

  Dodávateľ nábytku do mníšskych izieb a kláštornej školy priviezol prvú várku nábytku. Projektový manažér vyskúšal ako sa spí v takejto izbe. Zatiaľ je zariadená iba jedna ale do konca októbra 2023 už budú všetky nachystané pre návštevníkov relaxačno-ozdravných pobytov v kláštore.