SÚČASNOSŤ 20. A 21. STOROČIA

Po prvej svetovej vojne si kláštor prenajal Klub slovenských turistov a lyžiarov v Prešove. Bola tu zriadená turistická nocľaháreň a s pomocou štátu a Spišského dejepisného spolku opravené niektoré budovy.

Rozsiahla stavebná rekonštrukcia areálu kláštora sa uskutočnila v rokoch 1956 – 1966 a čiastkovo pokračovala do 80-tych rokov 20. storočia. V roku 2007 bola ukončená 1.etapa náročných reštaurátorských prác v kostole sv. Antona pustovníka a kostol bol verejnosti sprístupnený ako súčasť múzejnej expozície. Prvú expozíciu v kláštore zriadilo Východoslovenské múzeum Košice a pre širokú návštevnícku verejnosť ju otvorilo 5. júna 1966. V rokoch 2001 – 2007 v kláštore prezentovalo svoju expozíciu Ľubovnianske múzeum zo Starej Ľubovne.

Objekty kláštora po veľkej rekonštrukcii slúžili najmä ako škola v prírode pre deti zo západného Slovenska, predovšetkým z Bratislavy. Celé generácie detí tu absolvovali niekoľkotýždňové pobyty školy v prírode alebo lyžiarske zájazdy či letné tábory.

Od roku 2008 je návštevníkom sprístupnená múzejná expozícia, ktorú zriadil Pamiatkový úrad SR, keď prebral kláštor do svojej správy a CYPRIAN, n. o. v spolupráci s Východoslovenským múzeom.

V súčasnosti sa okrem múzea nachádza v objekte aj historicky zariadená krčma z 18. storočia, obchod s ručne vyrábanými suvenírmi a kláštornými bylinkami a objekt ponúka aj kláštorné ubytovanie.

Múzeum každoročne pripravuje pre návštevníkov viacero podujatí, koncerty, vzdelávacie aktivity, prednášky i mimoriadne obľúbené Kláštorné kultúrne leto a na záver sezóny Kláštorné dni.