Kláštorná škola

Na tradíciu kláštora ako centra vzdelania a poznania by mala nadviazať naša inovovaná podoba kláštornej školy so zameraním na prírodné a kultúrne dedičstvo a na všestranne zdravý spôsob života. Pre tento účel budú upravené priestory pôvodne slúžiace v 18. storočí teologickému inštitútu pri príprave novicov pred ich vstupom do mníšskej rehole. Jedna miestnosť v rámci kláštornej školy vráti predovšetkým detských návštevníkov o niekoľko storočí späť a oni zažijú spôsoby a metódy výučby učiteľov z dôb kamaldulských mníchov. Súčasťou ponuky „kláštornej školy“ budú aj tvorivé dielne pre celú rodinu zamerané na výrobu produktov z liečivých bylín pod dozorom našich „lekárnikov“ z Cypriánovej manufaktúry. Keďže je kláštor pamiatkou v správe Pamiatkového úradu SR, obnovená kláštorná škola bude aj naďalej slúžiť ako doškoľovacie stredisko inštitúcie pre vlastných zamestnancov, ako aj pre zamestnancov v štátnej a verejnej správe, ktorých činnosť sa dotýka aj správy a ochrany pamiatkového fondu SR.

Časová os

 • Pôvodný stav - "spoločenská miestnosť".

  Najväčšia miestnosť pôvodnej školy v prírode – jedáleň a „tančiareň“. Niekoľko generácií bratislavských detí a mládeže tu malo svoje prvé diskotéky…

 • Pripravené na obnovu.

  Nové inžinierske siete, omietky a podlahy: priestor pre aktivity kláštornej školy a Cypriánovej manufaktúry. Zatiaľ to tak nevyzerá, ale od roku 2023 sa tu budú doškoľovať pamiatkári & mať tvorivé dielne návštevníci aby si sami spravili výrobky z liečivých byliniek.

 • Multifunkčný priestor v obnove

  Na prvom poschodí objektu E bude multifinkčná miestnosť, v ktorej budeme realizovať všemožné aktivity. Už začína vyzerať…

 • Ešte budeme maľovať a tmeliť podlahy.

  Naši kolegovia z Cyprián n. o. tieto priestory svojpomocne vymaľujú. Potom iby zariadiť prenosným pódiom, stohovateľnými stoličkami a vybaviť zariadeniami na prezentáciu.