VSTUPNÉ DO EXPOZÍCIÍ MÚZEA ČERVENÝ KLÁŠTOR

žiaci základných, stredných a vysokých škôl & držitelia ZŤP preukazu                           1,50 €
dôchodcovia (s preukazom)                                                                                                       2,50 €
dospelí                                                                                                                                             3,50 €
deti do 6 rokov kňazi, príslušníci mužských a ženských reholí &
držitelia preukazov ICOM, ZMS, AMG  &                                                                                   zdarma
držitelia novinárskych preukazov

 

ĎALŠIE SLUŽBY

sobášny obrad v kostole sv. Antona Pustovníka alebo v areáli kláštora                         50 €
fotografovanie novomanželov v areáli kláštora                                                                    10 €