VSTUPNÉ DO EXPOZÍCIÍ MÚZEA ČERVENÝ KLÁŠTOR

držitelia ZŤP prekazu                                                                                                                    1,00 €
žiaci základných, stredných a vysokých škôl & sprievod ZŤP preukazu                           2,00 €
dôchodcovia (s preukazom)                                                                                                       3,00 €
dospelí                                                                                                                                             5,00 €
deti do 6 rokov kňazi, príslušníci mužských a ženských reholí &
držitelia preukazov ICOM, ZMS, AMG  &                                                                                   zdarma
držitelia novinárskych preukazov

 

ĎALŠIE SLUŽBY

sobášny obrad v kostole sv. Antona Pustovníka alebo v areáli kláštora                         50 €
fotografovanie novomanželov v areáli kláštora                                                                    10 €