Partneri projektu

Náš projekt má dvoch výnimočných nórskych partnerov – neziskové organizácie z oblasti ochrany a prevádzky kultúrneho dedičstva: Norsk Kulturarv a Fortidsminneforeningen – National Trust of Norway .

Počas projektu absolvujeme 4 spoločné stretnutia (pokiaľ nám to pandemická situácia v oboch krajinách umožní), v rámci ktorých sa budeme snažiť  nastaviť marketing a spôsoby odbytu produktov z našich nových prevádzok. Stretnutia budú slúžiť aj na nájdenie dobrých príkladov na Slovensku a v Nórsku, ktoré nám pomôžu dobre nastaviť výrobu, prevádzku a marketing múzejného obchodu. Jedno z našich stretnutí na Slovensku a následne náš pobyt v Nórsku preto pojmeme ako krátke študijné cesty po obdobných inštitúciách, ktoré majú túto oblasť čo najlepšie zvládnutú. Ďalšou aktivitou v rámci našich spoločných stretnutí bude tvorba príručky/prezentácie v oblasti pamiatkovej advokácie, ktorá by mala pomôcť obhajovať myšlienky ochrany kultúrneho dedičstva nielen na Slovensku ale aj v Nórsku.

Časová os

 • Pôvodne plánované 1 stretnutie s nórskymi partnermi.

  Začiatkom mája mali podľa pôvodnej dohody prísť na Slovensko naši nórsky partneri na prvé stretnutie. Rozhodli sme sa stretnutie preložiť na jeseň – na posledné septembrové a prvé októbrové dni.

 • Snaha o realizáciu 1. spoločného stretnutia.

  Začiatkom septembra sme sa opäť kontaktovali s našimi nórskymi partnermi. Rozobrali sme možnosti ako by sme ich dopravili na stretnutie v Červenom Kláštore – cez Krakow alebo Viedeň. Vláda Nórskeho kráľovstva v tomto čase odporúča svojim občanom cestovať do zahraničia iba v najnevyhnutejších prípadoch. Preto sme sa rozhodli, aj vzhľadom na vyhliadku pandemickej situácie o mesiac , stretnutie preložiť až na obdobie, kedy bude k dispozícií vakcína. Skúsime sa však spojiť prostredníctvom videokonferencie a to pri príležitosti spustenia nového webu múzea.

 • Videokonferencia s partnermi.

  Prebehla videokonferencia s našimi projektovými partnermi. Dohodli sme si rámec a frekvenciu stretnutí v takejto podobe. Veľmi veríme, že na jeseň by sme sa mohli v Červenom Kláštore stretnúť aj osobne. Dovtedy rozpracujeme spoločné dielo: súbor argumentov pre advokáciu kultúrneho dedičstva.

 • Ďalšie videostretnutie s Nórskymi partnermi.

  Opäť sme sa spojili s našimi partnermi a hovorili sme spolu o pokroku na projekte, ktorý sa odohral za ostatné mesiace: nový dizajn manulá, informačný systém pre bylinkové záhrady, o tom, že sa reálne začalo pracovať na obnove budov kláštora E & F, ako aj o procese výberu dizajnu novej expozície. Boli dohodnuté nové termíny našich spoločných stretnutí v reálnom svete – znížli sme ich na 3.

 • Predvianočné stretnutie cez Zoom s partnermi

  3 dni pred Vianocami sme sa spojili aby sme si zapriali pekné sviatky a uprasnili dátum prvej návštevy Erika, Randi, Johana a Mereth na Slovensku. Zdá sa, že ak nám to opäť vírus nepokazí, mohli by sme sa vidieť 9. mája 2022 v Červenom Kláštore!