Partneri projektu

Náš projekt má dvoch výnimočných nórskych partnerov – neziskové organizácie z oblasti ochrany a prevádzky kultúrneho dedičstva: Norsk Kulturarv a Fortidsminneforeningen – National Trust of Norway .

Počas projektu absolvujeme 4 spoločné stretnutia (pokiaľ nám to pandemická situácia v oboch krajinách umožní), v rámci ktorých sa budeme snažiť  nastaviť marketing a spôsoby odbytu produktov z našich nových prevádzok. Stretnutia budú slúžiť aj na nájdenie dobrých príkladov na Slovensku a v Nórsku, ktoré nám pomôžu dobre nastaviť výrobu, prevádzku a marketing múzejného obchodu. Jedno z našich stretnutí na Slovensku a následne náš pobyt v Nórsku preto pojmeme ako krátke študijné cesty po obdobných inštitúciách, ktoré majú túto oblasť čo najlepšie zvládnutú. Ďalšou aktivitou v rámci našich spoločných stretnutí bude tvorba príručky/prezentácie v oblasti pamiatkovej advokácie, ktorá by mala pomôcť obhajovať myšlienky ochrany kultúrneho dedičstva nielen na Slovensku ale aj v Nórsku.

Časová os

  • Pôvodne plánované 1 stretnutie s nórskymi partnermi.

    Začiatkom mája mali podľa pôvodnej dohody prísť na Slovensko naši nórsky partneri na prvé stretnutie. Rozhodli sme sa stretnutie preložiť na jeseň – na posledné septembrové a prvé októbrové dni.

  • Snaha o realizáciu 1. spoločného stretnutia.

    Začiatkom septembra sme sa opäť kontaktovali s našimi nórskymi partnermi. Rozobrali sme možnosti ako by sme ich dopravili na stretnutie v Červenom Kláštore – cez Krakow alebo Viedeň. Vláda Nórskeho kráľovstva v tomto čase odporúča svojim občanom cestovať do zahraničia iba v najnevyhnutejších prípadoch. Preto sme sa rozhodli, aj vzhľadom na vyhliadku pandemickej situácie o mesiac , stretnutie preložiť až na obdobie, kedy bude k dispozícií vakcína. Skúsime sa však spojiť prostredníctvom videokonferencie a to pri príležitosti spustenia nového webu múzea.

  • Videokonferencia s partnermi.

    Prebehla videokonferencia s našimi projektovými partnermi. Dohodli sme si rámec a frekvenciu stretnutí v takejto podobe. Veľmi veríme, že na jeseň by sme sa mohli v Červenom Kláštore stretnúť aj osobne. Dovtedy rozpracujeme spoločné dielo: súbor argumentov pre advokáciu kultúrneho dedičstva.