Projekt „Červený Kláštor – znovuzrodený“, získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1,959 mil. € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt je spolufinancovaný v sume 293,85 tis. € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Implementuje sa v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ a má potenciál zásadným spôsobom zmeniť doterajšiu podobu dvoch objektov a ďalších vybraných častí kláštora kartuziánov. Udeje sa tak prostredníctvom pamiatkovej obnovy dvoch kláštorných budov kombinovanej s vložením nového obsahu a funkcií korešpondujúcich s jeho historickým odkazom. Obnova a nová funkčná náplň časti objektov kláštora má zabezpečiť schopnosť nielen udržať nadobudnutú podobu ale aj generovať výnosy, ktoré by umožnili ďalej pokračovať v obnove kláštorného komplexu.

Cieľom projektu je na jednej strane podstatné zatraktívnenie objektov E a F kláštorného areálu (hospodárska budova & konvent) pre návštevníkov a to formou a obsahom zážitkovej návštevy kultúrno – historickej pamiatky a na strane druhej, vytvorenie podmienok pre doškoľovacie aktivity v oblasti ochrany pamiatok. Vytvorenie novej ponuky pre návštevníka vychádza z oživenia vybraných činností niekdajšieho života mníchov ale aj funkcií, s ktorými bol a je kláštor pre odborníkov i záujemcov z radov širšej verejnosti previazaný za ostatných niekoľko desaťročí: škola v prírode, múzeum, účelové zariadenie Pamiatkového úradu SR. Všetky budú inovatívnou podobou pôvodných, siahajúcich mnoho storočí do minulosti či iba relatívne nedávno vzniknutých funkcií a činností kláštora a jeho obyvateľov. Vzhľadom na odstúpenie poľského partnera z projektu Interreg v septembri 2022, sa vyskytol problém s obnovou fasád a striech obnektov E a F kláštora, ktoré mali byť relizované z týchto prostriedkov. Vďaka urgentnej a veľkorysej podpore donorov ako aj správcu programu sa však v priebehu roka 2023 podarilo navýšiť projekt o dodatočných 749 809,- €, ktoré pokryjú aj tieto potreby.

Proejktovú zmluvu ako aj jej dodatky nájdete na týchto linkoch: https://www.crz.gov.sk/4841974/ a https://crz.gov.sk/zmluva/5647306/

Projekt si  kladie za cieľ „znovuzrodenie“ vybraných pôvodných dôležitých funkcií kláštora: výrobu piva a medoviny (kláštorný pivovar a fermentáreň medoviny), výrobu produktov z liečivých rastlín (Cypriánová lekáreň/manufaktúra), výchovno-vzdelávacie aktivity určené deťom (Kláštorná škola), poskytnutie priestoru pre hlbšiu a dlhšiu introspekciu a meditáciu bez významnejších zásahov civilizácie (Digital detox camp/Zaži mníšsky život). Chce však byť aj novým a atraktívnym priestorom pre doškoľovacie aktivity určené profesionálnym pamiatkárom (Doškoľovacie centrum PÚSR – ČK) a pre návštevníkov poskytnúť aj úplne prerobenú, modernú a návštevnícky atraktívnu múzejnú expozíciu. Projekt sa realizuje v spolupráci s nórskymi partnermi – uznávanými organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva v Nórskom kráľovstve: Norsk Kulturvarv a Fortidsminneforeningen – National Trust of Norway.

Projekt by mal trvať 51 mesiacov od 27. 1. 2020 do 30. 4. 2024 a celková výška prostriedkov bola v roku 2023 navýšená na 1,959 mil. €.

Podporené občanmi Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spolu za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk.

Kde presne budú realizované projektové aktivity nájdete na 3D modely kláštora, ktorý je výsledkom práce oddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie PÚ SR.  

 

Časová os

 • Vyhlásené verejné obstarávanie na obnovu objektov E & F kláštora.

  Esenciálnou aktivitou celého projektu je obnova častí objektov E a F kláštora, v rámci ktorých sa majú realizovať takmer všetky ďalšie aktivity projektu. Dnes bolo na portály UVO zverejnené VO na výmenu kompletných častí inžinierskych sietí a náležité stavebné úpravy.

 • VO neúspešné.

  Dnes bol termín na predkladanie ponúk v rámci našej výzvy. Bohužiaľ sa nik neprihlásil. Budeme analyzovať prečo sa tak stalo a urýchlene vyhlásime novú výzvu.

 • Nové VO na objektov E & F kláštora.

  Výzva na predkladanie ponúk PZ: „Obnova objektov E & F múzea Červený kláštor“ v rámci projektu „Červený kláštor – znovuzrodený.“ financovaného ako preddefinovaný projekt s číslom CLTPP002 z programu z Grantov EHP“ – bola dnes  zverejnená vo Vestníku ÚVO.

  Veríme, že tentoraz budeme úspešní!

 • Boli sme úspešní!

  Dnes sme podpísali zmluvu o Dielo s víťazom súťaže na dodávateľa obnovy objektov E & F sa stala miestna firma SLOVDACH, s. r. o, zo Starej Ľubovne. Má veľa skúseností s obnovou pamiatok. 16. 9. 2021 začíname!

 • Bylinkové záhradky obnovené.

  Bylinkové záhradky frátra Cypriána dostali novú podobu. Upravené chodníky, opravené pozostatky múrov mníšskych domčekov, kde sú záhradky situované, no najmä nový informačný systém! Na šiestich tabuliach sú základné informácie o pestovaných bylinkách: ako sa volajú a na liečenie akých neduhov sa používajú. Ďalších 40 tabuliek označuje bylinkové hriadky jednotlivých rastliniek.

 • Už sa pracuje na obnove objektov E & F

  Vonku začalo v noci mrznúť ale dnu sa už pracuje. Začalo sa vedením odpadov.

 • Podlahy na prízemí budovy E sa lejú a na poschodí sa muruje.a

  Práce na obnove objektov E & F kláštora pokračujú aj na Mikuláša  a čoskoro sa začnú viesť trubky kúrenia.

 • Obnova interiérov objektov E & F ukončená.

  V zmluvne dohodnutom termíne sa podarilo dokončiť obnovu všetkých častí interiérov objektov E a F, kde sa budú realizovať  plánované aktivity. Teraz ich musíme naplniť obsahom – sledujte náš pokrok v rámci podstránok jednotlivých aktivít. Začneme expozíciou, pokračovať budeme pivovarom a varňou medoviny, kláštornou školou, digitálnym detoxom a skončíme rozbehnutím Cypriánovej manufaktúry a lekárne (múzejný obchod).

 • Zmluva, ktorá navyšuje objem prostriedkov v rámci projektu!

  Už je to takmer isté – projekt CLTPP002 Červený Kláštor – znovuzrodený bude navýšený o 858 975 EUR! Budeme tak môcť obnoviť aj exteriér objektov E & F, doplniť expozíciu o líniu pre nevidiacich a bude nám dofinancované aj navýšenie obnovy interiérov.

 • Od 14.8.2023 obnovujeme exteriér objektov E & F.

  Po viac ako mesiaci trvania  obnovovacích prác na strechách a fasádach objektov E & F kláštora nám zatiaľ preaje počasie. pokiaľ to takto vydrží, omietky zo strany cesty budú hotové do 3 týždňov.