Nowe ekspozycje

Klasztor kartuzów w Czerwonym Klasztorze chce przede wszystkim być muzeum, miejscem, które ma na celu przybliżenie zwiedzającym bogatą przeszłość klasztoru i jego okolic. W ramach projektu przygotowywana jest główna ekspozycja pt. Historia Czerwonego Klasztoru, która w ciekawy i zabawny sposób, z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii muzealnej, opowiada historię klasztoru, jego ważnych członków obu zakonów klasztornych, które tu działały, i główne o burzliwych wydarzeniach historycznych, w których brało udział to magiczne miejsce. Do tej ekspozycji będzie nawiązywać kilka stoisk, które zostaną pokrótce przedstawione także jako inne zakony klasztorne na Słowacji. Kameduli i Kartuzi, dwa zakony, które przyczyniły się do powstania tego ważnego kompleksu klasztornego na pograniczu Polski i Słowacji, nie były na naszym terytorium jedynymi, które przyniosły i podtrzymały wiarę, edukację, opiekę nad najsłabszymi i najbardziej potrzebującymi lub rzemiosło i inne umiejętności z całej Europy. Przedstawimy i opiszemy najważniejsze zakony, które działały w naszym kraju od wieków. Administratorem kompleksu klasztornego przez wiele dziesięcioleci był Urząd ds. Zabytkowy Republiki Słowackiej. O tym czym się zajmuje, kto rozpoczął dzieło ochrony zabytkowej na Słowacji, jaka jest jego misja i cel opieki nad zabytkami ruchomymi i nieruchomymi, powinna opowiedzieć mała, ale bogata swoją treścią i przyciągająca uwagę wystawa Historia opieki nad zabytkami na Słowacji

Časová os

 • POCZĄTEK PRAC.

  Ponieważ przygotowanie dobrej, nowoczesnej ekspozycji zajmuje sporo czasu, zaczęliśmy od razu po zatwierdzeniu projektu. Najważniejsze jest, aby dobrać dobrych współpracowników.

 • NADEJŚCIE PANDEMII.

  Jak tylko zaczęliśmy pracę za chwilę musieliśmy ją wstrzymać – nie dotyczyło to jednak ekspozycji. Podczas zdalnej pracy z domu ustalaliśmy, kto będzie w zespole i jak powinna wyglądać wystawa główna.

 • PARTNERZY GŁÓWNI EKSPOZYCJI.

  Latem odbyliśmy cykl spotkań z Muzeum Zamkowym Stara Lubowla, Muzeum Spiskim w Spiskiej Nowej Wsi, a jesienią z Muzeum Wschodniosłowackim w Koszycach. Wszędzie udało nam porozumieć się, a umowy o współpracy są w trakcie podpisywania.

 • AUTORZY LIBRETA I SCENARIUSZ.

  Naszymi autorami libretta i scenariusza wystawy będą Pan Peter Glos (materiały tekstowe i obrazkowe do głównej ekspozycji interaktywnej) oraz historyk, pan Miroslav Števk (ekspozycja Historia klasztoru).