Partnerzy projektu

Nasz projekt ma dwóch wyjątkowych norweskich partnerów – organizacje non-profit zajmujące się ochroną i funkcjonowaniem obiektów dziedzictwa kulturowego: Norsk Kulturvav (kliknij na http://kulturarv.no/) oraz Fortidsminneforeningen – National Trust of Norway (kliknij na https://fortidsminneforeningen.no/).
W trakcie projektu odbędą się 4 wspólne spotkania (o ile sytuacja pandemiczna w obu krajach nam na to pozwoli), podczas których będziemy starali się wspólnie ustalić prowadzenie marketingu i sposoby sprzedaży produktów z naszej nowej działalności. Spotkania posłużą do znalezienia dobrych przykładów ze Słowacji i Norwegii, które mogą służyć nam za przykład. Dlatego jedno ze spotkań na Słowacji i pobyt w Norwegii będziemy postrzegać jako krótkie wyjazdy studyjne do podobnych instytucji, które jak najlepiej opanowały ten obszar. Kolejnym działaniem w ramach naszych wspólnych spotkań będzie stworzenie podręcznika / prezentacji z zakresu rzecznictwa zabytków, który powinien pomóc w obronie idei ochrony dziedzictwa kulturowego nie tylko na Słowacji, ale także w Norwegii.

Časová os

  • PIERWOTNIE ZAPLANOWANE 1. SPOTKANIE Z PARTNERAMI NORWESKIMI.

    Zgodnie z pierwotnym porozumieniem nasi norwescy partnerzy mieli przyjechać na Słowację na początku maja na pierwsze spotkanie. Postanowiliśmy przełożyć spotkanie na jesień – ostatnie dni września i pierwsze dni października.

  • PRÓBY REALIZACJI I WSPÓLNEGO SPOTKANIA.

    Na początku września ponownie skontaktowaliśmy się z naszymi norweskimi partnerami. Rozmawialiśmy o możliwościach ich przyjazdu na spotkanie do Czerwonego Klasztoru – przez Kraków lub Wiedeń. W tej chwili Rząd Królestwa Norwegii zaleca swoim obywatelom wyjeżdżanie za granicę tylko w najpilniejszych przypadkach. W związku z tym zdecydowaliśmy, również ze względu na perspektywę przedłużenia stanu związanego z pandemią o kolejny miesiąc o przesunięciu spotkania do czasu, kiedy będzie dostępna szczepionka. Postaramy połączyć się z nimi za pomocą wideokonferencji, przy okazji uruchomienia nowej strony muzeum.