Szkoła Klasztorna

Do tradycji klasztoru, jako centrum edukacji i wiedzy powinna nawiązywać nasza nowatorska forma Szkoły Klasztornej ukierunkowana na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe oraz ogólnie zdrowy styl życia. W tym celu zaadaptowane zostaną pomieszczenia pierwotnie używane w XVIII wieku dla instytutu teologicznego i dla przygotowania nowicjuszy przed ich wstąpieniem do zakonu klasztornego. Jedna sala w Szkole Klasztornej przeniesie w przeszłość o kilka stuleci, dzięki czemu dzieci zapoznają się ze sposobami i metodami nauczania przez nauczycieli z czasów mnichów kamedułów. W ofercie „Szkoły Klasztornej” nie zabraknie również warsztatów twórczych dla całej rodziny skierowanych na wytwarzanie produktów z ziół leczniczych pod okiem naszych „farmaceutów” z manufaktury Cypriana. Ponieważ klasztor jest zabytkiem w administracji Urzędu ds. Zabytków Republiki Słowackiej, odrestaurowana Szkoła Klasztorna będzie nadal służyć jako dodatkowe centrum szkoleniowe dla własnych pracowników, a także pracowników administracji państwowej i publicznej, których działalność jest związana z administracją i ochroną słowackich zabytków.

Časová os

  • STAN ORYGINALNY - „POKÓJ DZIENNY”.

    Największa sala pierwotnej szkoły w przyrodzie – jadalnia i „sala taneczna”. Kilka pokoleń dzieci i młodzieży z Bratysławy miało tu swoje pierwsze dyskoteki……

  • PRZYGOTOWANY DO ODNOWY.

    Nowe sieci inżynieryjne, tynki i i posadzki: przestrzeń dla działalności szkoły klasztornej i manufaktury Cypriana. Na razie to tak nie wygląda, ale od 2023 roku będą tu szkolić się konserwatorzy zabytków, a odwiedzający będą mieć warsztaty twórcze, podczas których będą mogli samodzielnie przygotować wyroby z ziół leczniczych.