Teraźniejszość XX i XXI wieku

Po I wojnie światowej klasztor został wynajęty przez Klub Słowackich Turystów i Narciarzy w Preszowie. Utworzono tu bursę turystyczną, a przy pomocy państwa i Towarzystwa Historycznego Spiszu wyremontowano część budynków.

W latach 1956 – 1966 przeprowadzono szeroko zakrojoną przebudowę zespołu klasztornego i częściowo kontynuowano ją do lat 80-tych XX wieku. W 2007 roku został ukończony I etap wymagających prac konserwatorskich w kościele św. Antoniego Pustelnika i kościół został udostępniony turystom jako część ekspozycji muzealnej.

Pierwsza ekspozycja w klasztorze została założona przez Muzeum Wschodniosłowackie w Koszycach i otwarta dla zwiedzających 5 czerwca 1966 roku. W latach 2001-2007 w klasztorze swoją ekspozycję prezentowało Muzeum Lubowla ze Starej Lubowli. Od 2008 roku zwiedzający mają dostęp do ekspozycji muzealnej, która została założona przez Urząd Zabytków Republiki Słowackiej i CYPRIAN, n. o. we współpracy z Muzeum Wschodniosłowackim.

Obecnie oprócz muzeum znajduje się również urządzona w zabytkowym stylu karczma z XVIII wieku oraz sklep z ręcznie robionymi pamiątkami i klasztornymi ziołami. Obiekt oferuje również klasztorne noclegi.
Muzeum corocznie przygotowuje kilka wydarzeń, koncertów, zajęć edukacyjnych, wykładów oraz cieszące się ogromną popularnością dla zwiedzających Kulturalne Lato Klasztorne na zakończenie sezonu Dni Klasztornych.