CYPRIAN, n. o.

Administratorem Narodowego zabytku kultury Klasztoru Kartuzów jest od 1.1.2008 organizacja non-profit CYPRIAN.

Nazwa organizacji
CYPRIAN, n.o.

Forma prawna
Organizacja non-profit świadcząca usługi użyteczności publicznej.

Adres siedziby
Narodowy zabytek kultury Klasztoru Kartuzów
(Národná kultúrna pamiatka Kláštor Kartuziánov)
Pod lipami č. 20, 059 06 Červený Kláštor

Regon
37 887 831

NIP
2022508235

Numer VAT
SK2022508235

Powstanie i rejestracja

Organizacja non-profit świadcząca usługi użyteczności publicznej CYPRIAN, n.o. powstała w 2007 roku, została zarejestrowana przez Urząd Okręgowy w Preszowie 19 grudnia 2007 pod sygnaturą
OVVS-217/2007-NO zgodnie z § 11 ust.1 Ustawy RNRS nr 213/1997 Dz.U. o organizacjach non-profit świadczących usługi użytku publicznego według ustawy nr 35/2002 Dz.U.

Organy organizacji

Zarząd
Ing. Juraj Liszkay, Prezes (Urząd ds. Zabytków Bratysława)
Ing. Peter Glos, Członek Zarządu (Urząd ds. Zabytków Bratysława Preszów)
Ing. Karol Gurka, Członek Zarządu (Powiat Kieżmark)

Rada Nadzorcza
Bc. Alena Markovičová, Przewodnicząca (Urząd ds. Zabytków Bratysława)
Mgr. Dušan Badura, Członek (Urząd ds. Zabytków Bratysława)
Ing. Ján Kurňava, Członek (Powiat Kieżmark)

Dyrektor
PhDr. Milan Gacík, Weilburská 2396/1, 060 01 Kežmarok

O organizacji non-profit

Organizacja non-profit CYPRIAN ma na celu kompleksową opiekę nad funkcjonowaniem i pracą Narodowego pomnika kultury Klasztoru Kartuzów. Mieści się w nim muzeum, sklep z pamiątkami, Karczma pod Lipami oraz są tam dostępne noclegi. Jeśli chodzi o statut organizacji non-profit, inne cele obejmują:

– gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wiedzy i informacji o KPK, w tym działalność prezentacyjną, edytorską i wydawniczą,

– organizowanie, tworzenie i świadczenie usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych, projekty, działania i czynności, w szczególności na terenie i w pomieszczeniach obiektów NKP, w szczególności usługi, projekty i działania mające na celu tworzenie, ochronę, odnowę oraz prezentację walorów duchowych i kulturowo – historycznych, wiedzy, ochrony i wzbogacanie dziedzictwa kulturowego.

– organizowanie, tworzenie i świadczenie usług, prowadzenie projektów, działań i uzupełniających zajęć edukacyjnych na rzecz zdrowego stylu życia, ochrony i rozwoju zdrowia fizycznego i psychicznego, skierowanych również do dzieci i młodzieży,

– organizowanie, tworzenie, współpraca i pomoc w przygotowaniu i realizacji usług, projektów, działań i zajęć na rzecz ochrony przyrody, tworzenia i ochrony środowiska naturalnego, edukacja i szkolenia w zakresie środowiska i ekologii,

– nawiązywanie i rozwijanie współpracy z podobnymi zespołami klasztornymi i podmiotami w zakresie rozwoju i ochrony wartości duchowych i kulturowych, uzupełniająca edukacja dzieci i młodzieży oraz ochrona środowiska naturalnego na Słowacji i za granicą,

– organizowanie, tworzenie i realizacja projektów mających na celu współpracę z podmiotami oraz obiektami na Słowacji i za granicą, działającymi głównie w dziedzinie rozwoju i ochrony wartości duchowych i kulturowych, edukacja uzupełniająca dla dzieci i młodzieży oraz tworzenie i ochrona środowiska, swoją działalność organizacja prowadzi także jako jednostka informacyjna, doradcza, organizacyjna, projektowa oraz centrum kulturalno-oświatowe.