Tu pre vás pripravujeme na stiahnutie aplikáciu zvukového sprievodcu areálom kláštora. Na jar 2021 najprv spustíme sprievodcu bylinkovými záhradkami a niekoľko mesiacov neskôr, spolu s novými expozíciami aj sprievodcu celým areálom a novou expozíciou.