Predošlé aktuality

S radosťou Vám oznamujeme, že od 8. júla 2020 je účinná projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky s názvom „Červený Kláštor – znovuzrodený“. Pokiaľ chcete vedieť ako pokračuje implementácia jednotlivých aktivít projektu, choďte do časti Budúca ponuka.