S radosťou Vám oznamujeme, že od 8. júla 2020 je účinná projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky s názvom „Červený Kláštor – znovuzrodený“. Pokiaľ chcete vedieť ako pokračuje implementácia jednotlivých aktivít projektu, choďte do časti Budúca ponuka.

 

Kláštorné kultúrne leto aj tento rok!

 

Aj my sme LEGENDARIUM!

 

Duchovné aktivity pátra Rafaela

 

 


Nová Euro Souvenir bankovka Legenda o lietajúcom Cypriánovi v predaji od 4. 6. 2021!

Podmienky predaja:
Čísla 1 – 100 / 1 ks na osobu
Čísla 101 – 1000 / max. 5 ks. na osobu
Čísla od 1001 / neobmedzene
Ročníkové čísla 1940 – 2021 / max. 1 ks na osobu s možnosťou výberu
Anniversary / max. 7 ks. na osobu
Predaj bankovky začína 4. 6. 2021 o 8,00 hod. v predajni suvenírov v areáli kartuziánskeho kláštora.