Predošlé aktuality

S radosťou Vám oznamujeme, že od 8. júla 2020 je účinná projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky s názvom „Červený Kláštor – znovuzrodený“. Pokiaľ chcete vedieť ako pokračuje implementácia jednotlivých aktivít projektu, choďte do časti Budúca ponuka.


Nová Euro Souvenir bankovka Legenda o lietajúcom Cypriánovi v predaji od 4. 6. 2021!

Podmienky predaja:
Čísla 1 – 100 / 1 ks na osobu
Čísla 101 – 1000 / max. 5 ks. na osobu
Čísla od 1001 / neobmedzene
Ročníkové čísla 1940 – 2021 / max. 1 ks na osobu s možnosťou výberu
Anniversary / max. 7 ks. na osobu
Predaj bankovky začína 4. 6. 2021 o 8,00 hod. v predajni suvenírov v areáli kartuziánskeho kláštora.