Gmina Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna jest jednostką samorządową w powiecie nowotarskim na terenie województwa małopolskiego w południowej części Rzeczypospolitej Polskiej. Obszar katastru gminy mierzy 141 km2 i liczy 8.500 mieszkańców. Z długością 20 km w pięknym górskim otoczeniu uważana jest za najdłuższą wieś w Polsce. Została założona w 1416 roku przez polskiego króla Władysława Jagiełłę, a jego pierwszymi osadnikami byli pasterze wołoscy.
Gmina Ochotnica Dolna administracyjnie podzielona jest na 4 gminy: Ochotnica Dolna, Ochotnica Dolna – Młynne, Ochotnica Górna i Tylmanowa. To właśnie w Tylmanowej, nad lewym brzegiem Dunajca, stoi klasycystyczny dwór (dworek) rodziny Berskich. Ten zabytkowy budynek wraz z przyległym parkiem stał się przedmiotem i istotą projektu oraz wniosku o dofinansowanie z Programu Interreg – V-A Polska – Słowacja w okresie budżetowym 2014 – 2020.
Ich odrestaurowanie i rewitalizacja funkcjonalna wraz z budową i konserwacją techniczną klasztoru kartuzów i ogrodu klasztornego w słowackiej miejscowości Czerwony Klasztor wytworzyły ciekawy i atrakcyjny wspólny projekt, wspierany po obu stronach Dunajca w latach 2020-2022.