Partner projektu

Gmina Ochotnica Dolna je samosprávny celok v okrese Nowy Targ na území Malopoľského vojvodstva v južnej časti Poľskej republiky. Kataster gminy má 141 km2 a žije v nej 8 500 obyvateľov. S dĺžkou 20 km v peknom horskom prostredí je považovaná za najdlhšiu obec v Poľsku. V roku 1416 ju založil poľský kráľ Wladislav Jagiello a jej prvými osadníkmi boli valašskí pastieri.
Administratívne je Gmina Ochotnica Dolna rozdelená na 4 obce: Ochotnica Dolna, Ochotnica Dolna – Mlynne, Ochotnica Gorna a Tylmanová. Práve v Tylmanovej, nad ľavým brehom rieky Dunajec, stojí klasicistický kaštieľ (dvor) rodiny Berských. Tento historický objekt sa spolu s priľahlým parkom stali predmetom a podstatou projektu a žiadosti o dotáciu z Interreg – V-A Poľsko – Slovensko v rozpočtovom období 2014 – 2020.
Ich obnova a funkčná revitalizácia spolu so stavebno – technickou obnovou Kláštora kartuziánov a kláštornej záhrady v slovenskej obci Červený Kláštor vytvorili zaujímavý a vo svojich výstupoch atraktívny spoločný projekt, ktorý bol podporený a ktorého realizácia bude na oboch stranách rieky Dunajec prebiehať v rokoch 2020 – 2022.