Renowacja elewacji i dachów

Cały areał klasztoru kartuzów w Czerwonym Klasztorze został w latach 60-tych poddany kompleksowej renowacji. Ponieważ duża część budynków była już w stanie ruin (poza częścią klasztoru i kościoła), odbudowano prawie wszystkie dachy i tynki. Tak więc renowacja nie będzie klasyczną renowacją historycznych dachów i elewacji w formie renowacji, ale naprawą dotychczas nieodnowionych części dachu klasztoru i zastąpieniem tynków cementowych wapiennymi bardziej tradycyjnymi w konstrukcji i rzemiośle niż używany w XVIII wieku cement. Okna i drzwi, które są w bardzo złym stanie zostaną wymienione, a reszta odnowiona do w pełni funkcjonalnej formy. Oprócz karczmy i części noclegowej w zasadzie wszystkie pozostałe budynki klasztoru powinny otrzymać nowy wystrój.