Obnova fasád a striech

Celý areál kartuziánskeho kláštora v Červenom Kláštore v 60tych rokoch minulého storočia prešiel komplexnou stavebnou obnovou. Keďže značná časť objektov už bola v stave ruín (okrem časti konventu a kostola), takmer všetky strechy a omietky boli realizované nanovo. Obnova teda nebude klasickou obnovou historických striech a fasád vo formáte reštaurovania, ale opravou ešte neobnovených častí strešnej krajiny kláštora a nahradení cementových omietok tradičnejšími vápennými a to v štruktúre a remeselnom prevedení ako sa používali v 18-nástom storočí. Tie okná a dvere, ktoré sú vo veľmi zlom stave, budú nahradené a zvyšné zrepasované do plne funkčnej podoby. Okrem taverny a ubytovacej časti by mali nový šat dostať v podstate všetky zvyšné objekty kláštora.