Ogród klasztorny

Być może najbardziej widoczną zmianą, jaką zobaczy zwiedzający po przybyciu do zespołu klasztornego, będą nie tylko odrestaurowane elewacje i dachy jego głównych budynków, ale przede wszystkim nowy wygląd terenu przed główną bramą. Przebudowa ogrodu klasztornego zostanie przeprowadzona zgodnie z zachowanymi planami, a jego wygląd będzie zgodny z podstawowym rozmieszczeniem pierwotnego historycznego ogrodu klasztornego z XVIII wieku. Uzupełnieniem nowych chodników z ławkami, w geometrycznie czystych kształtach klombów różnych kwiatów i innych roślin, będzie nowy posąg brata Cypriana. Uzupełnieniem małej architektury ogrodowej będą stojaki na rowery. Dzięki barokowemu ogrodowi powstanie tu zupełnie nowa atmosfera jako wstęp do wielkich przemian w całym klasztorze.