Kláštorná záhrada

Azda najviditeľnejšou zmenou, ktorú si návštevník uvedomí pri príchode ku kláštornému komplexu, nebudú len obnovené fasády a strechy jeho hlavných budov, ale najmä nová podoba priestoru pred jeho hlavnou bránou. Rekonštrukcia kláštornej záhrady bude realizovaná podľa dochovaných plánov a jej podoba bude rešpektovať základnú dispozíciu pôvodnej historickej kláštornej záhrady z 18. storočia. Nové chodníky s lavičkami rámcujúce geometricky čisté tvary záhonov rozmanitých kvetov a iných rastlín budú doplnené aj novou sochou frátra Cypriána a drobnú architektúru doplnia aj stojany pre bicykle. Vďaka barokovej záhrade tu vznikne úplne nová atmosféra ako úvod ku veľkým zmenám v rámci celého kláštora.