Expozície aj pre znevýhodnených

Projekty cezhraničnej spolupráce často akcentujú potreby našich v živote znevýhodnených spoluobčanov. Preto projekt nových expozícií vhodne doplnia objekty pre zrakovo či inak postihnutých návštevníkov ako aj bezbariérové riešenia.