Výstavy

Po úspešných výstavách „Neznámy svet kamaldulov", ktorú v roku 2007 prezentovalo Ľubovnianske múzeum a „Stredoveké kláštory a ich osudy na území Slovenska" v sezóne 2008 z dielne Pamiatkového úradu SR, pripravil Pamiatkový úrad SR a CYPRIAN, n.o. pre rok 2009 dve výstavy:

Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe - výstava prezentuje výnimočnú drevenú sakrálnu architektúru objektov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Zachytáva aj 8 slovenských drevených kostolov, ktoré boli v roku 2008 zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

25 rokov reštaurátorského ateliéru v Levoči - výstava ponúka viaceré fragmenty zo štvrťstoročnej tvorivej práce reštaurátorov pôsobiacich v rámci levočského reštaurátorského ateliéru ako organizačnej zložky Pamiatkového úradu SR Bratislava.

Obe výstavy budú návštevníkom sprístupnené 25. apríla 2009 pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel a oficiálneho otvorenia novej turistickej sezóny.