Sobáše (cirkevné, civilné)

SVADBA V NKP ČERVENÝ KLÁŠTOR

Národná kultúrna pamiatka Kláštor kartuziánov - Múzeum Červený Kláštor ponúka prenájom priestorov Kostola sv. Antona Pustovníka a  Kapitulnej siene na obrady pri uzatváraní manželstva

CIRKEVNÝ SOBÁŠNY OBRAD

Kostol sv. Antona Pustovníka poskytuje možnosť slúžiť aj sobášne sväté omše . Jeho prekrásny stredoveký  priestor umocňuje slávnostnú atmosféru svadobného dňa. V prípade záujmu o cirkevný obrad je potrebné kontaktovať Rímsko-katolícky farský úrad v Lechnici na č. t. 052/48 227 88, kde si snúbenci dohodnú ďalšie podrobnosti.

Následne si rezervujú termín v pokladni Múzea Červený Kláštor osobne alebo na č. t. 052/48 220 57, prípadne mailom.

Pretože Kostol sv. Antona Pustovníka je súčasťou expozície, návštevníkom múzea je umožnená prehliadka aj počas sobášneho obradu,  nie je teda možné uzavrieť kostol!

CIVILNÝ SVADOBNÝ OBRAD

Civilný obrad sa koná v Kapitulnej sieni, ktorá si dodnes zachovala stredoveký ráz. Dôležité je dohodnúť si termín na matrike Mestského úradu v Spišskej Starej Vsi a až potom si rezervovať dátum a čas na vyššie uvedený kontakt.

Cena za obrad civilný aj cirkevný je 50,00 €.

Poplatok za fotoaparát a kameru múzeum v deň sobáša neúčtuje.

Špeciálna svadobná výzdoba v priestoroch kostola ani v ostatných priestoroch areálu NKP Múzea v Červenom Kláštore nie je možná!

Je prísne zakázané používať vystreľovacie svadobné konfety, rozsypávanie lupienkov, ryže, balónikov a i., pretože v interiéroch a exteriéroch sa nachádzajú zbierkové predmety vysokej historickej hodnoty, ktoré by sa mohli poškodiť.

K stiahnutiu