OZNAM O OTVORENÍ

16. november 2020

 Milí návštevníci, 

 s radosťou vám oznamujeme, že od 17. novembra 2020 budú areál NKP Kláštora kartuziánov a Krčma pod lipami  opätovne otvorené.Od 18. novembra 2020 bude otvorené aj Múzeum Červený Kláštor.
Tešíme sa na vašu návštevu.