Komplexná obnova a modernizácia Národnej kultúrnej pamiatky Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore – súťažné podklady

21. august 2017

K stiahnutiu