GATE – Game as a tool for entrepreneurship

18. august 2016webmaster


Nezisková organizácia SAPS, n.o. Vás pozýva k účasti na medzinárodnom projekte s názvom GATE – Game as a tool for entrepreneurship, ktorý realizuje v rokoch 2016-2017 na Slovensku a v Grécku.

Prvý workshop sa uskutoční v dňoch 29.augusta – 02. septembra 2016Múzeu Červený Kláštor v Pieninách a bude venovaný gamifikácii a použitiu herných princípoch v neformálnom vzdelávaní. Hlavný cieľ projektu je analyzovať koncept hry vo vzdelávaní a ako tréningový nástroj. Budeme sa venovať predstaveniu mechanických a dynamických prvkov gamifikácie, zapracovaniu gamifikácie do vlastného kontextu a kontextu vytváranej „hry“ šitej na mieru priestoru – múzeu Červený kláštor na základe predloženého pôdorysu kláštora aj na základe piktogramov umiestnených v areáli kláštora.

Komunikačný jazyk na workshope bude angličtina, od účastníkov požadujeme aktívnu účasť a plnú interakciu počas celej doby trvania workshopu. Workshop bude viesť profesionálny lektor PDCS Peter Guštafík.

 

V prípade záujmu kontaktujte koordinátorku projektu Katku Šandorovú na emailovej adrese:

katka@saps-no.sk.

 

Súvisiace obrázky